Skyfskiet 2018-09-28T10:53:58+00:00
  • Sport-Skyfskiet-Hoerskool-Linden

Skyfskiet

Estelle Swemmer

Maandae tot Donderdae 14:15 tot 16:30

Gedurende skoolvakansies soos deur die afrigter bepaal

Kompetisies vind oor naweke plaas

GSSU en SANSSU kwalifiseer as ‘n binne sport en vind plaas van Januarie tot Oktober

SAARA, GTRA en DDRC kwalifiseer as ‘n buite sport en vind plaas van Januarie tot Desember

GSSU – Gauteng Skole Skutters Unie

SANSSU – Suid Afrikaanse Nasionale Skole Skutters Unie

SAARA – South African Air Rifle Association

GTRA – Gauteng Target Rifle Association

DDRC – Durban Deep Rifle Club

Soos voorgeskryf deur ISSF (Presisie) en SANSSU (Sporter)