Somerfees 2017-07-31T14:21:22+00:00

Somerfees

Hoërskool Linden is ‘n skool vol lewenslus, passie en energie.  Die Somerfees vind in Oktober plaas en bied aan ons leerders ‘n laaste blaaskansie voor die eindeksamen begin.  Die program van die Somerfees word jaarliks aangepas, maar dit behels onder andere aktiwiteite soos toutrek, balspeletjies, netbal teen die onderwysers, ‘n fietsry-maraton, fliekaand en water kaskenades.