ATKV-Redenaars 2018-12-10T13:54:34+00:00
  • kultuur-redenaars-hoerskool-linden

ATKV-Redenaars

Redenaars bied aan leerders die geleentheid om ‘n oorredende en beredeneerde toespraak in verskeie kategorieë aan ‘n gehoor te lewer.  Die doel van redenaars is nie om kennis aan die gehoor oor te dra nie, maar om die gehoor tot die standpunt wat die spreker stel te beïnvloed en te oorreed.

Redenaars is ‘n gesogte aktiwiteit by Hoërskool Linden. In 2017 dring 12 van ons 16 leerders deur na die semi-finale ronde. Drie van ons leerders dring uiteindelik deur na die finale ronde.

Charlotte Fourie

Da Nielle Jordaan

Nina Janse van Rensburg

Woensdae tydens kultuuruur van 14:30 tot 15:30

Ander tye volgens diskresie van die afrigters

Kompetisies vind plaas in die eerste en tweede kwartaal van die skoolkalender

Hoërskool Linden neem deel aan die ATKV-Redenaarskompetisie

Eerste ronde van die ATKV-Redenaarskompetisie vind tydens die maand van Maart plaas, semifinale ronde in Mei en die finaal in Augustus