Inskrywingsprosedure

Die volgende stappe moet gevolg word om ‘n graad 8-leerder by Hoërskool Linden in te skryf.

  1. Registreer aanlyn by die Gautengse Departement van Onderwys

Registrasie op die GDO-aanlynstelsel is verpligtend by die volgende webblad:  www.gdeadmissions.gov.za

Hou asseblief die media dop vir die bekendmaking van die openingsdatum vir aansoeke,  asook die uiteensetting van die proses deur die LUR.

  1. Registreer by Hoërskool Linden

Voltooi Hoërskool Linden se inligtingsvorm en handig dit by die skoolkantoor in of e-pos dit na:  elize.dames@linden.co.za

Die inligtingsvorm is op die webblad en d6 beskikbaar.  (kan you highlight the word inligtingsvorm and let it link to Inligtingsvorm 2021 under documents)

  1. Handig die volgende stawende dokumente saam met die inligtingsvorm by Hoërskool Linden in
  • ‘n Gewaarmerkte afskrif van beide ouers/voogde se Identiteitsdokumente
  • ‘n Gewaarmerkte afskrif van die leerder se geboortesertifikaat (verkieslik “unabridged”)
  • ‘n Gewaarmerkte, amptelike bewys van die residensiële adres
  • Die waglysnommer wat op die aanlynstelsel verkry is

Rig alle navrae ten opsigte van die inskrywingsprosedure aan die skoolkantoor by 011 888 1433 of e-pos:  elize.dames@linden.co.za