Skoolgeld 2017-11-08T09:47:00+00:00
  • finansies-skoolgeld-hoerskool-linden

Skoolgeld

Hoërskool Linden se skoolgeld word jaarliks deur die Beheerliggaam vasgestel op die  ouervergadering wat in Oktober plaasvind.

‘n Deposito is jaarliks voor 30 November betaalbaar vir elke leerder wat by die skool ingeskryf is.  Hierdie bedrag is aftrekbaar van die verpligte skoolgeld vir die daaropvolgende jaar.

‘n Eenmalige tegnologie-infrastruktuurfooi van R500 vir alle graad 8-leerders asook nuwe leerders wat van ander skole in hoër grade inkom is betaalbaar voor op op 31 Januarie.

Skoolgeld is eenmalig of maandeliks per debietorder, kontant, kredietkaart of elektroniese oordrag betaalbaar.

Maandelikse betalings strek oor 10 maande vanaf Januarie tot Oktober.

Navrae oor skoolgeld kan gerig word aan: finansies@linden.co.za