Kwytskeldings 2017-07-31T11:22:24+00:00
  • finansies-kwytskeldings-hoerskool-linden

Kwytskeldings

In ooreenstemming met die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 (“die wet”) en Regulasies wat in terme van die Wet gemaak is, het die beheerliggaam van Hoërskool Linden prosedure en maatstawwe in plek gestel vir die algemene, gedeeltelike of voorwaardelike vrystelling van ouers wat nie in staat is om skoolgelde te betaal nie.

Navrae oor kwytskeldings kan gerig word aan:  carol-ann.boshoff@linden.co.za

Laai die aansoekvorm vir kwytskelding van skoolgeld vir 2017 hier af