Welkom 2018-02-21T11:47:30+00:00

Welkom by Hoërskool Linden

In die hartjie van Johannesburg staan Hoërskool Linden – ‘n skool wat reeds vir dekades lank op verskillende terreine geskiedenis maak en trots sy plek in die Suid-Afrikaanse samelewing volstaan.

Met sy ryk tradisie en ‘n toekomsvisie wat relevante onderrig verseker, is Hoërskool Linden dié plek vir jou. By Hoërskool Linden skep ons ‘n ruimte waar jongmense toegerus word om die wêreld met selfvertroue, kennis en vaardighede aan te pak. Ons gee om, is inklusief, prestasiegedrewe en gefokus om dissipline te handhaaf en strewe daarna om lewens te verryk. Die skool bied ‘n veilige tuiste om leerders in staat te stel om hulle vermoëns te ontwikkel deur middel van ‘n breë spektrum geleenthede.

Hoërskool Linden bly in pas met verandering en die uitdagings van sekondêre onderrig in ons land. Die Hoërskool Linden is die eerste openbare skool in Suid-Afrika wat ‘n Microsoft-vennootskapskool geword het. Dit beteken dat die meeste aspekte van die skool gedigitaliseer word en opleiding in inligtingstegnologie aan die onderwysers en leerlinge verskaf word.

Akademie is die hartklop van ons skool. Ons streef daarna om akademiese programme en geleenthede daar te stel wat jongmense sal bemagtig. Akademiese prestasie hang nou saam met ervare, toegewyde opvoeders en die gebruik van die nuutste tegnologie.

Behalwe dat Hoërskool Linden na akademiese uitnemendheid streef, en sy leerders elke jaar ‘n 100% matriekslaagsyfer behaal, werk personeel, ouers en leerders onverpoos om verskeie geleenthede daar te stel wat dit moontlik maak vir elke individu om hom of haar ten volle uit te leef in sport, kultuur en op sosiale gebied.

Op sportgebied ding Hoërskool Linden mee met groot skole in ‘n verskeidenheid van kompetisies in alle sportsoorte. Deur goeie sportmanskap te handhaaf, word ons leerders toegerus om hulle plek op enige sportveld vol te staan.

Hoërskool Linden het ‘n omvattende kultuurprogram waar leerlinge hulle ten volle kan uitleef. Die skool spog met verskeie nasionale toekennings op kultuurgebied en deelname aan kultuur is ‘n groot prioriteit.

Die sukses van die skool hang in ‘n groot mate af van ’n betrokke en dinamiese ouergemeenskap. Ons bied verskeie sosiale funksies wat dit vir ouers/voogde moontlik maak om deel te neem aan die uitbou van die skool en die skep van geleenthede vir leerders.

Dit is juis die veelsydigheid van Hoërskool Linden wat dit ‘n besonderse plek maak. Ons slaag juis omdat ons mekaar se verskille erken, en waag om aan mekaar te skaaf om méér as net ‘n skool te wees. Ons verstaan dat ons ‘n mikrokosmos van die groter samelewing is, wat altyd in wisselwerking staan met invloede uit die samelewing en waar ons deurgaans by druk en verandering in hierdie samelewing moet aanpas, om relevant te bly om sodoende die beste geleenthede, binne die werklikhede van die dag, aan ons leerders te bied.

Ons kan met trots sê dat Hoërskool Linden vandag tradisieryk sy plek volstaan; dat ons skool van krag tot krag gaan; dat ons droom oor die toekoms; en steeds onverpoos werk om ons nuwe drome te verwesenlik.

Hoërskool Linden verwelkom u by die hartklop van ons skool en hoop dat elke leerder en ouer die Lindengees en -trots eerstehands sal beleef.