Inskrywingsprosedure 2019-05-13T11:14:14+00:00
 • graad-8-inskrywingsprosedure

Inskrywingsprosedure

Registrasie by Hoërskool Linden 2020

Die amptelike inskrywingsproses vir voornemende graad 8-leerders vir 2020 open Maandag 20 Mei 2019 om 8:00 en sluit 15 Julie 2019 om 12:00.

Twee inskrywingsprosedures word gevolg en dit is uiters belangrik dat u beide die prosesse moet afhandel om u kind se plek in Hoërskool Linden te verseker.

 1. Registreer aanlyn by die Gautengse Departement van Onderwys

Registreer u kind op die volgende webblad:  www.gdeadmissions.gov.za

U mag by vyf skole aansoek doen gebaseer op:

 1. Huisadres
 2. Skole waar ander broers of susters van die voornemende leerder reeds ingeskryf is
 3. Werksadres in die voedingsarea
 4. 30 km radius vanaf die skool
 5. Verder as 30 km radius vanaf die skool

Ons beveel aan dat leerders eerstens volgens (1.) Huisadres geregistreer word, selfs al is Hoërskool Linden nie een van die keuses wat vermeld word nie.  Daarna versoek ons dat u ook verder by enige van die ander vier opsies (2. tot 5.) registreer en daar aandui dat Hoërskool Linden die skool van u keuse is.

2. Registreer by Hoërskool Linden

Die volgende dokumente moet binne 7 dae na aanlynregistrasie by die skoolkantoor ingehandig word.  U kan die dokumentasie e-pos aan: elize.dames@linden.co.za of persoonlik by die skoolkantoor inhandig:

 1. Hoërskool Linden Inligtingsvorm
 2. Waglysnommer wat u op die aanlynstelsel ontvang het
 3. ‘n Gewaarmerkte afskrif van beide ouers se identiteitsdokumente
 4. ‘n Gewaarmerkte afskrif van die leerder se geboortesertifikaat (verkieslik “unabridged”)
 5. ‘n Gewaarmerkte, amptelike bewys van die residensiële adres.

Na afloop van die registrasieprosedure kan u die volgende te wagte wees:

 • Hoërskool Linden sal op die aanlynstelsel aandui dat alle dokumentasie ontvang is.
 • Die Departement van Onderwys sal tussen 27 Augustus 2019 en 20 September 2019 ‘n elektroniese boodskap aan u stuur waarin daar aangedui sal word of die aansoek suksesvol was of nie.

Rig navrae aan:  elize.dames@linden.co.za

Laai die Hoërskool Linden inligtingsvorm hier af