Graad 8 Kamp 2017-07-31T12:52:27+00:00
  • graad-8-kamp-hoerskool-linden

Graad 8 Kamp

Die naweek voor die skool in Januarie begin vind  ‘n verpligte graad 8-kamp plaas. Die kamp vorm deel van die graad 8’s se verwelkoming.  Ons beoog om elke leerder so gou moontlik in ‘n positiewe Lindeniet te omskep.

Groepsdinamika, bekendstelling aan aktiwiteite van ons skool en die bou van groepsgees vorm deel van die program.  Wees gerus dat hierdie nie die tipiese ouderwetse “ontgroening”-kamp is nie.  Op die kamp word daar reeds aan die In-Lindeneringskonsert onder leiding van die SVLR en die kultuurhoof gewerk.

Die graadhoof, die graad 8-voogde, die SVLR en die SVLR-voogde vergesel die graad 8’s op die kamp.

Rig navrae oor die graad 8-kamp aan: linden@linden.co.za